tuyenha

July 24, 2018
Một số lỗi cần tránh từ thất bại khi khởi nghiệp

Một số lỗi cần tránh từ thất bại khi khởi nghiệp

Tình hình kinh tế vĩ mô có những tác động tới việc khởi nghiệp của các doanh nhân trẻ. Chính vì thế, mà không ít người […]
July 20, 2018
Một số lưu ý khi bắt đầu khởi nghiệp

Một số lưu ý khi bắt đầu khởi nghiệp

Khởi nghiệp trong tiếng anh được gọi là startup, để chỉ một cá nhân hay một tổ chức đang trong giai đoạn đầu kinh doanh. Theo […]
July 18, 2018
Ý tưởng khởi nghiệp với quán cà phê nhỏ

Ý tưởng khởi nghiệp với quán cà phê nhỏ

Để có thể thành công với khởi nghiệp kinh doanh thì ý tưởng luôn là một phần quan trọng. Nhưng nếu chỉ có ý tưởng mà […]
July 16, 2018
Những yếu tố quan trọng quyết định thành công khi khởi nghiệp

Những yếu tố quan trọng quyết định thành công khi khởi nghiệp

Khởi nghiệp được định nghĩa là một việc để bắt đầu một nghề nghiệp bằng cách thành lập công ty riêng, tự quản lý hàng hoá […]